Løberute i Jægersborg Hegn

Jægersborg Hegn og Dyrehaven kombineret er perfekt til den lange løberute

Jægersborg Hegn er den skov Dyrehaven hænger sammen med mod nord. Man kan således både bruge den selvstændigt eller i kombination med en længere løbetur i Dyrehaven. Det giver mest mening at kombinere de to områder, hvis man har brug for en løberute, der tager halvanden time eller mere at løbe.

Jægerborg Hegn har både nogle fine stier og nogle rigtigt gode ridespor (uden ret mange heste), som man kan bruge til terræntræning.

Der er væsentligt færre mennesker i Jægersborg Hegn, end der er i Dyrehaven, og skoven er tættere. Den ligger dog stadig tæt på byen. Man kan fx køre til Raavad og parkere dér eller langs Svenskevej på vej derud.

Fra Jægersborg Hegn kan man løbe videre til Trørød Hegn. De to skove forbindes af de cykelsti.

Leave a Reply

*